About me

Jan Flameng

Jan Flameng (1917 Aalter - 1997 Turnhout) is een van die vergeten kunstenaars van de tweede helft van de 20ste eeuw die beter verdienen: academisch gevormd, hardwerkend, blijvend geïnspireerd door het landschap en het leven.

Na een opleiding als decoratieschilder koos Flameng in de late jaren dertig resoluut voor de kunst. Hij leerde tekenen en schilderen aan de Antwerpse Academie, en bekwaamde zich later bij Jos Hendrickx aan het Antwerpse Hoger Instituut in de moeilijke discipline van de burijngravure. Als graficus heeft Flameng de meeste erkenning gekregen: tot tweemaal toe werd hij bekroond op de Internationale Biënnale voor Grafiek te Ancona (It.)

De schilder Flameng, op zijn best in de landschappen van de Kempen en de kust, onderging even een te sterke invloed van Rik Slabbinck, maar vond snel zijn eigen weg. Zijn werk wordt dan feestelijk van coloriet, met veel gevoel voor evenwicht. Zijn tekeningen, vele duizenden, zijn doorgaans studiemateriaal voor gravures, aquarellen en olieverven.

Werk van Jan Flameng bevindt zich in de prentenkabinetten van Antwerpen en Brussel, en in het Jakob Smitsmuseum te Mol. (iv)

English

Jan Flameng (1917 Aalter - 1997 Turnhout) is one of those forgotten artists from the second half of the 20th century who deserve better: educated, hardworking, constantly inspired by landscapes and life.

After having trained as an ornamental painter Flameng resolutely decided to become an artist. He learned to draw and paint at the Antwerp Academy, then took lessons with Jos Hendrickx at the Antwerp Higher Institute of Visual Arts to acquire the difficult skill of burin engraving. It is as a graphical artist that Jan Flameng received the most recognition: he was twice awarded a medal at the International Biannual Exhibition of Graphical Art at Ancona in Italy.

As a painter Flameng was at his best with the landscapes of the Kempen and the coast. At first he was strongly influenced by Rik Slabbinck, then went his own way and became a true colorist with a great sense of balance in composition. His drawings, many thousands of them, are mostly studies for his engravings, his water colours and oil paintings.

Works by Jan Flameng are kept in the print collections of Antwerp and Brussels, and in the Jakob Smitsmuseum in Mol. (iv)

Bibliografie

1917 Jan Flameng wordt op 9 november geboren te Aalter (België).

1932 - 1935 Volgt een opleiding als decoratieschilder te Antwerpen.

1936 Begint een opleiding tekenen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen (België).

1941 Studeert aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Brussel.

1942 Huwt op 6 oktober met Irma Kuylen. Het echtpaar krijgt vier kinderen: René, Wim, Kris en Bie.

1946 - 1978 Werkt als tekenleraar aan het atheneum, eerst te Herentals, daarna te Turnhout.

1950 Schildert zijn eerste bekende werk: Boot in steigers.

1952 Volgt gedurende vijf academiejaren les aan het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen, bij onder anderen Isidoor Opsomer. Volgt de lessen figuur-, landschap- en marineschilderen.

Voor 1955 Voert zijn eerste grote decoratieopdrachten uit, hoofdzakelijk kerkinterieurs.

1957 Behaalt het getuigschrift van Laureaat van het Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten te Antwerpen. Volgt nog twee jaar de cursus kopergravure aan het Hoger Instituut onder leiding van Jos Hendrickx.

1958 Eerste groepstentoonstelling te Essen. Eerste bekende burijngravure, Pier van Oostende.

1959 Wordt meer productief als schilder.

1960 Eerste individuele tentoonstelling.

1960 - 1961 Eerste aankoop van gravures door het Prentenkabinet te Brussel

1962 Eerste buitenlandse tentoonstelling in Johannesburg en Springs, Zuid-Afrika.

1963 Grafisch werk wordt aangekocht door het museum Plantijn-Moretus Antwerpen en het Taxandriamuseum Turnhout.

1964 Tentoonstellingen te Parijs, New-York en Detroit.

1967 Behaalt een bronzen medaille op de II Biennale delle Regioni te Ancona.

1968 Huldetentoonstelling te Turnhout voor zijn 50ste verjaardag. Behaalt een bronzen medaille op de II Annuale Italiane d'Arte Grafica te Ancona.

1969 Verscheidene tentoonstellingen in Duitsland, o.a. te Bonn. Behaalt een bronzen medaille op de III Biennale delle Regioni te Ancona.

1971 Werken aangekocht door het Belgische Ministerie van Cultuur.

1972 Deelname aan tentoonstelling Kunstwerken verworven door de staat in Brussel (Paleis voor Schone Kunsten).

1973 - 1989 Maakt vier studiereizen naar Mexico.

1977 Werken aangekocht door het vorstenhuis van Saudi-Arabië.

1981 Deelname aan groepstentoonstellingen grafiek en aquarel aan de University van Wisconsin (V.S.)

1988 Overlijden van zijn echtgenote, Irma Kuylen, op 22 november.

1992 Maakt zijn laatste burijngravure, Kalmthout.

1997 Overlijdt op 5 april op 79-jarige leeftijd te Turnhout.

2002 Eerste postume overzichtstentoonstelling van zijn grafisch werk te Neerpelt, samen met grafisch werk van dochter Bie.

2004 Tweede postume overzichtstentoonstelling van een selectie schilderijen, aquarellen en gravures in het Jakob Smitsmuseum te Mol.

2006 Overzichtstentoonstelling in het stadhuis van Turnhout.

2010 Bijna de volledige collectie gravureplaten wordt overgemaakt aan het Prentenkabinet te Brussel.

Bibliography

1917 Jan Flameng is born on November 9 in Aalter (Belgium).

1932 - 1935 Trains as an ornamental painter in Antwerp.

1936 Studies drawing at the Royal Academy of Arts in Antwerp.

1941 Enrolls at the Royal Academy of Arts in Brussels.

1942 Marries Irma Kuylen on October 6. Over the years four children are born: René, Wim, Kris and Bie.

1946 - 1978 Teaches drawing at secondary schools in Herentals and Turnhout.

1950 Paints his first known work in oil: Boat in Scaffolding.

1952 Takes a five-year course in figure, landscape and marine painting at the National Higher Institute of Arts in Antwerp. Amongst his teachers: Isidoor Opsomer.Before 

1955 Carries out his first decorative assignments, mostly church interiors.

1957 Graduates "cum laude" from the National Higher Institute of Arts in Antwerp. Studies engraving for two years under Jos Hendrickx.

1958 First group exhibition in Essen (B.) First known burin engraving, Ostend Pier.

1959 Becomes more productive as a painter.

1960 First individual exhibition

1960 - 1961 First purchases of engravings by the Brussels Print Gallery.

1962 First international exhibitions in Johannesburg and Springs, South Africa.

1963 Engravings bought by Plantijn-Moretus Museum in Antwerp and Taxandria Museum Turnhout.

1964 Exhibitions in Paris, New York and Detroit

1967 Is awarded a bronze medal at the II Biennale delle Regioni in Ancona (Italy).

1968 Tribute exhibition for his 50th birthday in Turnhout. Is awarded a bronze medal at the II Annuale Italiane d'Arte Grafica in Ancona.

1969 Several exhibitions in Germany, amongst others in Bonn. Is awarded a bronze medal at the III Biennale delle Regioni in Ancona.

1971 Works bought by the Belgian Ministry of Culture.

1972 Participates in the exhibition Works of Art Acquired by the State (Palace of Fine Arts, Brussels).

1973 - 1989 Makes four study tours to Mexico.

1977 Works purchased by the Saudi-Arabian royal family.

1981 Participates in group exhibitions for graphical work and water colours at the University of Wisconsin (USA)

1988 His wife, Irma Kuylen, dies on November 22.

1992 Makes his last engraving, Kalmthout.

1997 Dies on April 5, in Turnhout, at the age of 79.

2002 First posthumous retrospective exhibition of his graphical work, in Neerpelt (B.), together with graphical work by his daughter Bie.

2004 Second posthumous retrospective exhibition of oil paintings, water colours and engravings at the Jakob Smits Museum, Mol (B.)

2006 Retrospective exhibition in Turnhout City Hall.

2010 The nearly complete collection of his burin plates is donated to the Brussels Print Gallery.